En UPS (Uninterruptible Power Supply) er et backup-system, der sikrer en uafbrudt strømforsyning til det tilkoblede udstyr. UPS bruges tit indenfor IT-branchen, på hospitaler og ved telekommunikationsudstyr, hvor en stabil strømforsyning kan være altafgørende for at undgå bl.a. datatab og udstyrsnedbrud.

En UPS kan opdeles i følgende driftsformer:

  • Offline/standby
  • Line-interactive
  • Online double-conversion

Offline/standby UPS

En offline UPS står standby indtil et strømnedbrud, hvor den overtager som primær strømkilde. En offline UPS er den billigere løsning, men det tager typisk fra 10 til 25 millisekunder at registrere nedbrud og igangsætte strømforsyningen til det tilkoblede udstyr. Hvis millisekund-korte strømafbrud ikke skader det tilkoblede udstyr, som fx ved nødbelysning, er en offline UPS den oplagte løsning.


Line-interactive UPS

En line-interactive UPS minder overordnet om en offline UPS. Forskellen er en spændingsautotransformer, som kan øge eller sænke udgangsspændingen i step, så det tilkoblede udstyr ikke tage skade af for store udsving i spændingen.


Online/double-conversion UPS

En online UPS tilsluttes den normale strømkilde, der leverer strøm til det tilsluttede udstyr og samtidig oplader UPS’ens batterier. Strømmen bliver leveret fra UPS’ens ensretter (rectifier) og videre igennem vekselretter (inverter) til det tilkoblede udstyr. UPS’ens batterier er altid indkoblet mellem ensretter og inverter som strømkilde, uanset om der er strømafbrud eller ej, og man risikerer derfor ikke et kortvarigt afbrud mens.

En UPS kan sammensættes på følgende måder:

  • Enkeltstående
  • Parallelt
  • Modulært

Enkeltstående UPS

Enkeltstående UPS, også kaldet stand-alone UPS, er en enkelt enhed, der beskytter en last op til en hvis størrelse. En enkeltstående UPS beskytter lasten ved strømafbrydelse, men er der opstået en fejl i UPS’en, kan man tabe lasten. Det er derfor altid en god idé at overveje at installere et parallelt system for at opnå redundans, så man er dækket ind.


Parallelle UPS

Et parallelt UPS-system, er hvor to eller flere enkeltstående UPS installeres parallelt og derved giver mulighed for større kapacitet eller redundans. Ved at lave et parallelt system med redundans, er lasten sikret i tilfælde af nedbrud i én UPS. Skal man sikre sig mod nedbrud i flere UPS, må man huske at tage højde for dette ved at tilkoble yderligere UPS. Er din lasts effektkrav vokset, kan man ligeledes udvide med tilsvarende UPS. Når man taler om redundans i forbindelse med parallelle anlæg, kan dette etableres som N+1, N+2, …, N+x, hvor N er den nødvendige effekt som lasten optager og x er den effekt man har i reserve.


Modulære UPS

Den modulære UPS erstatter i stigende grad de traditionelle enkeltstående parallelle UPS-systemer grundet høj tilgængelighed, hurtig reparationstid og reduceret fysiske størrelse. Fordelen ved de modulbaserede løsninger er, at man kan udvide/reducere løbende som ens behov for nødstrøm stiger/falder, da man har mulighed for at indsætte/fjerne flere moduler i UPS’en.

I de førende modeller på markedet indeholder hvert modul alle UPS-elementerne, så som ensretter, inverter, statisk switch, display og styrings- og overvågningskredsløb, hvilket sikrer mod single point of failure, som ellers kan resultere i et totalnedbrud. En sådan modulbaseret opbygning, der indeholder alle UPS-elementer, gør det muligt at skifte moduler hurtigt og nemt, uden man behøver slukke eller bypasse for det resterende udstyr. Det giver en tilgængelighed/oppetid på 99,9999999% af tiden.