Gode formål vi har valgt å støtte

Hovedproduktet vårt, batterier, kan aldri bli 100 % bærekraftige, men vi gjør det vi kan for å bidra til en bedre verden. Ikke med nye produkter, men ved å gi økonomisk støtte til nødhjelpsorganisasjoner og prosjekter som kan forbedre levevilkårene for de fattigste og mest utsatte i verden.

Vi støtter: