Betegnelsen e-mobility brukes i en rekke ulike enheter og maskiner. Vi har primært fokus på arbeidsmaskiner som gulvvaskere, gaffeltrucker, lifter og AGVer – Automated Guided Vehicles. Det finnes en rekke ting man skal være oppmerksom på når man velger batteri og utstyr til sine e-mobility-enheter – se eksemplene nedenfor.

Velg batteri etter enhet

Batterier er ikke bare batterier. Derfor er det viktig å velge riktig batteri for enheten. Velger man det rimeligste batteriet, kan det til slutt bli dyrt og ergrelsen over den dårlige kvaliteten varer lenger enn gleden over den lave prisen. Det er spesielt viktig å finne ut hvor mange sykluser, altså antall opp- og utladninger, utstyret trenger. Noen batterier er designet til dybdeutladning, som er velegnet til utstyr som gulvvaskere, mens andre enheter trenger lengre levetid, for eksempel anlegg for avbruddsfri strømforsyning. Man bør derfor tenke gjennom hvor ofte batteriet skal lades opp.

Hvor ofte skal batteriet lades opp?

Hvis enheten brukes flere ganger i løpet av dagen, men blir ladet opp innimellom, skal man velge et batteri som tåler mange opp- og utladninger. Hvis batteriet ikke lades helt ut mellom hver oppladning skal det også tas høyde for det – ikke alle batterier tåler småladning. Noen batterier har memory-effekt og tilpasser kapasiteten etter strømforbruket mellom oppladningene, og man kan derfor risikere at batteriets reelle kapasitet forringes vesentlig. Andre typer skal helst ikke lades helt opp eller ut, men fungerer best med småladning.

Hvilken betydning har valg av lader?

Det er viktig ikke bare å se på selve batteriet. Laderen spiller også en rolle når det gjelder batteriets levetid.

For det første skal man tenke gjennom hvilket miljø laderen skal brukes i. Hvis det er støv, vann, kjemikalier eller annet i nærheten, skal laderen være utstyrt til å håndtere dette. Eksempelvis er tetningsklasse IP65 designet til å holde smuss ute.

Deretter er det viktig at den er riktig innstilt, slik at batteriet ikke tar skade av oppladning. Ved for høy spenning gasser batteriet og platene korroderer raskere, uavhengig av om det er åpne eller ventilregulerte AGM- eller gel-batterier. Hvis batteriet er ventilregulert, gjenvinnes gassen i rekombinasjonsprosessen til en viss grense, og deretter vil overskytende gass slippes ut via ventilen. Derfor skal batterier aldri installeres i hermetisk lukkede rom. På åpne batterier slippes gassen ut og batteriet vil derfor kreve service i form av vannpåfylling og polkorrosjon.