Den indre strukturen i rørplate-batteriet skiller seg fra nettplatebatteriets. Rørplate-batterier er tilgjengelige med både åpne og lukkede celler, der de lukkede variantene er ventilstyrt og med gel.

Rørplate-batteriet skiller seg ut ved at den positive anoden går som et rør, mens den negative katoden er bygd opp som en plate. I andre blybatterier er både katode og anode laget i plateformat.

Rørplate-batterier er mer hardføre og har vanligvis lengre levetid enn nettplatebatterier. I tur og orden har de tykkere plater, lavere startstrøm og mer fylling.