Med røtter tilbake til 1899 er nikkel-kadmium-akkumulatoren, også kalt NiCd, blant de mest velkjente og gjennomtestede oppladbare batteriene. Batteriet brukes ofte der det er behov for lang levetid, syklisk drift, høy temperatur eller med en risiko for en «totalutladning» – eksempelvis innen nødstrøm på øde områder, på sykehus, til nødbelysning, i anlegg med avbruddsfri strømforsyning og til startmotorer i fly og tog. Nikkel-kadmium finnes i både åpne og forseglede varianter.

Nikkel-kadmium-batteriets innhold

Batteriet er bygget opp av nikkeloksidhydroksid og metallisk kadmium som elektroder, mens elektrolytten består av kaliumhydroksid. Ioner overføres mellom celleplater ved opp- og utladning. 

Memory-effekt

NiCd-batteriet har memory-effekt, noe som krever at batteriet skal lades helt ut hver gang det brukes eller minimum én gang pr. år. Brukes batteriet for eksempel i syklisk drift hvor kun 40 % av kapasiteten benyttes i hver syklus, vil batteriet etter en viss tid huske dette og videre fremover kun levere 40 % av den fulle kapasiteten, og dermed mistes de 60 % som ikke brukes. 

Overoppladning

Hvis et forseglet nikkel-kadmium-batteri overopplades eller opp-/utlades for raskt, kan det bli overopphetet og elektrolytten vil omdanne seg til oksygen- og hydrogengasser. Gassene blir normalt holdt inne i batteriet av en trykkventil inntil de igjen er blitt omdannet til vann. Men overstiger trykket ventilens begrensning vil elektrolytten fordampe. Det skjer for å forhindre deformering av batterikassen. Tapet av væsken fører til redusert levetid og reduserer dermed batteriets kapasitet. Det anbefales derfor å anskaffe riktig lader for å unngå skader på batteriet. 

Fordeler

  • Høy kapasitet
  • Mange opp- og utladninger
  • God funksjonsevne ved raske utladningshastigheter
  • Begrenset kapasitetstap ved lave temperaturer
  • Robust mot dybdeutladninger
  • Tar ikke skade av langvarig oppbevaring som delvis utladet
  • Robust og optimert for krevende driftsforhold

Ulemper

  • Memory-effekten påvirker batteriets kapasitet
  • Lav energi pr. masseenhet
  • Selvutlader 10 % pr. måned ved 20 °C, og 20 % ved høyere temperaturer, når det ikke er i bruk eller ikke tilkoblet lader

Kassering

Fordi NiCd-batterier inneholder det giftige tungmetallet kadmium, må de kastes på en miljøvennlig måte. For privatpersoner er det kommunenes ansvar å sørge for innleveringsordninger, mens bedrifter kan levere brukte batterier til produsenter og importører. I gjenbruksprosessen destilleres kadmiumet, som siden kan brukes på nytt til produksjon av nye batterier.