Åpencelle ventilerte batterier krever vannpåfyll når elektrolytten fordamper. Her må du åpne opp for cellene slik at du kan fylle på nytt med destillert vann. Når du åpner batteriet, må du være spesielt oppmerksom på gassen. Det er derfor viktig å lese produsentens instruksjoner.

Når du håndterer batterisyre, er sikkerhet viktig. Derfor anbefales sprutsikre vernebriller, gummihansker og -forklær. Avhengig av batteritype, kan det være behov for en ansiktsskjerm. Det er lurt å ha natriumkarbonat eller natron klar til å nøytralisere bortkastet syre og store mengder vann å skylle med.